Aangeenbrug schilders
Aangeenbrug schilders
  • © 2022 Contact 0

Waar komt 'schilder' vandaan?

In de middeleeuwen was de schilder lid van een gilde.

De meesterschilder werkte met zijn gezellen aan het onderhoud van de gebouwen

IMG_0716


Schilders waren er ook om het heraldisch wapen van de stad op de wapenschilden aan te brengen. Hier komt de naam schilder vandaan.

St. Lucasgilde:
Het st Lucasgilde was de naam van broederschappen of gilden van ambachtslieden onder bescherming van St. Lucas.
De naam van het Gilde verwijst naar de evangelist Lucas.
Lucas evangelie word gezien als het meest beeldend, met oog voor detail.
Volgens een Byzantijnse legende uit de 6e eeuw heeft Lucas een portret van Maria geschilderd.

Al in de 13e eeuw ontstonden er in de Nederlanden schildersgilden.
Zonder het lidmaatschap mocht een schilder zijn beroep niet uitvoeren.
De gildeleden moesten zich aan de kwaliteitseisen en prijsafspraken houden maar konden ook aanspraak maken op sociale voorzieningen.
Er ontstond een uitgebreid leerlingstelsel, alleen een meester kon lid worden van het Gilde. Pas na een goede opleiding en het afleveren van een meesterproef werd je toegelaten tot de vereniging.

Bij het st Lucasgilde hoorden zowel huisschilders als kunstschilders

Het oudste gilde van de schilders is de Antwerpse Lucasgilde ,opgericht in 1382
Vanaf de 17e eeuw begonnen de kunstenaars,(fijnschilders) zich af te zetten tegen de (grofschilders), de ambachtelijke huisschilders.

Het is ongeveer 200 jaar geleden afgeschaft per koninklijk besluit, na de bezetting van Napoleon ,de organisaties zouden de vrije handel in de weg zitten door monopoliestructuren.

Om de economische groei van Nederland te bevorderen werden de Gilden in 1818 afgeschaft.
November 2020
October 2020
January 2020