Aangeenbrug schilders
Aangeenbrug schilders
  • © 2022 Contact 0

Geschiedenis

In 2013 begon de heer Geurt Aangeenbrug met het zelfstandig uitoefenen van het ambachtelijke schildersvak. De naam werd AANGEENBRUG ONDERHOUD en SCHILDERS.

Daarvóór heeft Geurt vele jaren in loondienst heel veel ervaring in het schildersvak opgedaan.

Als ZZP-er is het van groot belang, dat contacten met andere schilders goed zijn. Voor grotere projecten kan dan worden samengewerkt.

Aangeenbrug Onderhoud en Schilders groeit gestaag en daarom geven wij u via deze website een idee van wie we zijn en wat we voor u kunnen doen. Natuurlijk krijgen onze huidige opdrachtgevers optimale aandacht, maar wij kijken ook altijd uit naar nieuwe opdrachtgevers.

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent de verantwoording nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf kiest bewust om een balans te vinden tussen Opdrachtgever, Milieu en Nuttig Voordeel.

Ook Aangeenbrug Onderhoud en Schilders doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door:
  • Het kiezen van de juiste materialen, waardoor er steeds minder schadelijke stoffen voor mens en milieu gebruikt worden;
  • Gebruik te maken van duidelijke afvalstromen, zodat de restmaterialen op een juiste manier worden afgevoerd en verwerkt;
  • Het kiezen van de juiste middelen, bij aanschaf en bij de projecten;

Kwaliteit
In de loop der jaren zijn wij als bedrijf voornamelijk bezig geweest met het verbeteren van veilig werken, de klanttevredenheid, kwaliteit en wet- en regelgeving. Met name hierdoor kunnen wij garant staan voor de door ons geleverde prestaties.

Bereikbaarheid

Het mobiele telefoonnummer van Geurt is 06 – 53 384 210. Als hij druk bezig is, kunt u een bericht inspreken. Hij belt u dan zo snel mogelijk terug.

U kunt natuurlijk ook een email sturen naar [email protected]. Ook dan komt daarop zo snel mogelijk een reactie.
Mocht u vragen hebben over een offerte of een nota, stuur dan een email naar [email protected].